◆ Algemene voorwaarden Claudia Verloop Fotografie ◆

1. Offertes

Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij anders is vermeld.

 Het aanbod tot aangaan van een opdracht in de vorm van een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege.

2. boekingen en overeenkomst

Bij het boeken van de fotograaf op een bruiloft wordt 25 procent van het bedrag afgerekend, het overige deel binnen 14 dagen na de bruiloft. Bij ontbinding van een overeenkomst krijgt de opdrachtgever deze 25 procent niet terug.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.


De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren.

 

De prijzen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders afgesproken.

3. levering

De foto's worden niet eerder geleverd dan na de betaling.

RAW bestanden worden niet geleverd aan de opdrachtgever. Ook beslist de fotograaf welke bestanden wel en niet geleverd worden. 

 

De foto’s zijn eigendom van Claudia Verloop Fotografie en kunnen op de website of op social media worden gebruikt.

 

De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij anders afgesproken.

 

Bij het delen van foto’s op social media dient Claudia Verloop Fotografie te worden vermeld. Dit in de beschrijving of door middel van een tag.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele weersomstandigheden die op de foto te zien zijn. Als het weer niet meezit, wordt na overleg met de opdrachtgever besloten of de fotoshoot doorgaat. Als de fotograaf reiskosten heeft gemaakt en de fotoshoot gaat toch niet door, worden de reiskosten alsnog vergoed door de opdrachtgever.

 

 

Privacyverklaring:

4. Betaling

De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is vermeld.


Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht (extra uren, meer foto's geleverd), welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van der wederpartij, zal de wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan de fotograaf verschuldigd zijn. 

5. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotograaf wordt niet overgedragen tenzij dit anders is afgesproken. De opdrachtgever dient ten alle tijden de fotograaf te vermelden bij het delen of commercieel gebruik van beelden.


De foto's mogen door de wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden.


Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de wederpartij van een beelden wordt uitsluitend schriftelijk (via e-mail) en voorafgaand verleend.


De wederpartij geeft de fotograaf toestemming om beelden voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij anders is afgesproken. 

5. Overig

De fotograaf zal ten alle tijden haar uiterste best doen voor het beste resultaat, in alle omstandigheden, en werken in de gebruikelijke stijl.

Bij ziekte van de fotograaf tijdens een bruiloft, wordt na overleg met het bruidspaar naar een oplossing en een vervangende fotograaf gezocht. Bij overige shoots wordt de datum verzet.

De prijzen die op de website zijn vermeld, zijn inclusief btw tenzij anders vermeld wordt.

 

De prijzen mogen gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een overeenkomst.

Bij ontevredenheid van de opdrachtgever wordt door middel van een overleg gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Hierbij wordt geen geld teruggegeven. 

Claudia Verloop Fotografie behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen. De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst. 

Bij aankoop van digitale bestanden die zijn gedownload in de webshop kan de klant na aankoop het bedrag niet retour krijgen.